**

Евгения

Здравствуйте, что будет, если данные в фискальном чеке заполнены не правильно, и что делать в этом случае?

Ответ для Евгении

Здравствуйте, Евгения. Использование кассовых аппаратов регламентируется ЗАКОНОМ У К Р А И Н Ы «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». (Бухгалтер Харьков информирует: действующей является редакция Закона от 01.06.2000 № 1776-III)

Чек с ошибочным кодом налоговая будет рассматривать как не фискальный, т.е. все равно, что не распечатанный, а это означает, что выручка не оприходована. Цитирую норму вышеприведенного закона:

“Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

1) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), у разі непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій, у разі нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки”

С уважением, Бухгалтер Харьков.

Назад в Консультации и разовые услуги бухгалтера в Харькове.

Путем и нажатия кнопки "ЗАДАТЬ ВОПРОС"(**) Я подтверждаю что полностью принимаю и выполняю перечисленные ниже условия, т.е. совершаю "Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків. ":

1. Настоящая форма "ЗАДАТЬ ВОПРОС"(*) не предназначена для "будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу", не оперирует с "відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована" и не является обьектом подпадающим под действие "ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист персональних даних"

2. В заполненной Мной форме "ЗАДАТЬ ВОПРОС"(*) нет информации содержащей - ”відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована”, Я не предоставляю, каким либо другим способом администрации домена "www.бухгалтер.kharkov.ua"(www.xn--80abgj3a5ames.kharkov.ua), информацию - "відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована”, в каких либо целях в том числе - "будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу";

3. Электронный адрес почты, в заполненной Мной форме "ЗАДАТЬ ВОПРОС"(*), является Моим электронным адресом почты и Я даю согласие администрации домена "www.бухгалтер.kharkov.ua"(www.xn--80abgj3a5ames.kharkov.ua) на едино разовую отправку в свой адрес корреспонденции не рекламного содержания которая не является нежелательной, т.е. не является "Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку" и не происходит "Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої згоди адресатів".

в соответствии с:

"ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 или Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356

"ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист персональних даних" - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 или Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481

"КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 или Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131