**

Алла Михайлівна

Добрий день! Прошу вас,поясніть мені, як нараховується індексація.Знаю, що кожного місяця вона повинна бути різною, але я, чомусь, з вересня 2012 по квітень 2013 отримую однакову суму (362,43). Маю вищу педагогічну освіту.В даний час працюю педагогом-організатором в середній школі на повну ставку спеціаліста І категорії. Педагогічний стаж - 23 роки.

Ответ для Аллы Михайловны

Здравствуйте, Алла Михайловна! Заработная плата работников индексируется в пределах прожиточного минимума на трудоспособное лицо. (Бухгалтер Харьков информирует, что с января текущего года прожиточноый минимум на трудоспособное лицо составляет 1147,00 грн. ) Т.е., если Ваша заработная плата превышает прожиточноый минимум, индексируется только сумма равная прожиточному минимуму.

Для проведения индексации необходимо определить базовый месяц. Базовым месяцем считается либо месяц принятия работника на работу либо месяц повышения заработной платы, в том числе и в связи с повышением минимальной заработной платы, независимо от того, перекрыла сумма повышения сумму индексации или нет. Однако, если сумма повышения зарплаты не перекрыла сумму возможной индексации, „недостающая” сумма (разница между суммой возможной индексации и суммой повышения зарплаты) фиксируется и выплачивается в таком размере до следуещего повышения зарплаты, при котором увеличение перекроет индексацию.

Таким образом, описываемая Вами ситуация, когда сумма индексации несколько месяцев подряд остается одинаковой, вполне вероятна.

С уважением, Бухгалтер Харьков.

Назад в Консультации и разовые услуги бухгалтера в Харькове.

Путем и нажатия кнопки "ЗАДАТЬ ВОПРОС"(**) Я подтверждаю что полностью принимаю и выполняю перечисленные ниже условия, т.е. совершаю "Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків. ":

1. Настоящая форма "ЗАДАТЬ ВОПРОС"(*) не предназначена для "будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу", не оперирует с "відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована" и не является обьектом подпадающим под действие "ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист персональних даних"

2. В заполненной Мной форме "ЗАДАТЬ ВОПРОС"(*) нет информации содержащей - ”відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована”, Я не предоставляю, каким либо другим способом администрации домена "www.бухгалтер.kharkov.ua"(www.xn--80abgj3a5ames.kharkov.ua), информацию - "відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована”, в каких либо целях в том числе - "будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу";

3. Электронный адрес почты, в заполненной Мной форме "ЗАДАТЬ ВОПРОС"(*), является Моим электронным адресом почты и Я даю согласие администрации домена "www.бухгалтер.kharkov.ua"(www.xn--80abgj3a5ames.kharkov.ua) на едино разовую отправку в свой адрес корреспонденции не рекламного содержания которая не является нежелательной, т.е. не является "Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку" и не происходит "Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої згоди адресатів".

в соответствии с:

"ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 или Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356

"ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист персональних даних" - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 или Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481

"КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 или Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131