**

Ирина

Добрый день! Я ИП на УСН "доходы минус расходы"с наёмными работниками (з/та не начислялась). Могу ли я уменьшить налог на сумму фиксированных страховых взносов за себя и где отразить их в КУДиР или в стр. 280 налоговой декларации

Здравствуйте, Ирина!

Очевидно, Вы работаете в России?!

Бухгалтер Харьков консультирует в рамках законодательства Украины.

С уважением, Бухгалтер Харьков.

Назад в Консультации и разовые услуги бухгалтера в Харькове.

Путем и нажатия кнопки "ЗАДАТЬ ВОПРОС"(**) Я подтверждаю что полностью принимаю и выполняю перечисленные ниже условия, т.е. совершаю "Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків. ":

1. Настоящая форма "ЗАДАТЬ ВОПРОС"(*) не предназначена для "будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу", не оперирует с "відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована" и не является обьектом подпадающим под действие "ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист персональних даних"

2. В заполненной Мной форме "ЗАДАТЬ ВОПРОС"(*) нет информации содержащей - ”відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована”, Я не предоставляю, каким либо другим способом администрации домена "www.бухгалтер.kharkov.ua"(www.xn--80abgj3a5ames.kharkov.ua), информацию - "відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована”, в каких либо целях в том числе - "будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу";

3. Электронный адрес почты, в заполненной Мной форме "ЗАДАТЬ ВОПРОС"(*), является Моим электронным адресом почты и Я даю согласие администрации домена "www.бухгалтер.kharkov.ua"(www.xn--80abgj3a5ames.kharkov.ua) на едино разовую отправку в свой адрес корреспонденции не рекламного содержания которая не является нежелательной, т.е. не является "Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку" и не происходит "Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої згоди адресатів".

в соответствии с:

"ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 или Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356

"ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист персональних даних" - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 или Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481

"КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 или Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131